Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Πρόγραμμα πληροφορικής για παιδιά

 

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής μας, με στόχο να εμπλουτίσουμε τα παιδιά μας με νέα εφόδια, προσφέρουμε τμήματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σε συνεργασία με τη MEMO COMPUTERS.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα σχολεία μας και έχουν διάρκεια 8 μήνες: 15 Οκτωβρίου-30 Μαΐου (με διακοπές Χριστούγεννα και Πάσχα). Οι μαθητές διδάσκονται 1 φορά την εβδομάδα (1.5 ώρα).
Τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά 7-17 ετών, στοχεύοντας στην κατανόηση της Πληροφορικής & των Νέων Τεχνολογιών και, ανάλογα με το επίπεδο, οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων πιστοποίησης αναγνωρισμένων από το Α.Σ.Ε.Π.

Χειμερινή Περίοδος 2015-2016:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ / ΤΜΗΜΑ

Junior ECDL

Για μαθητές Α’+Β’ Δημοτικού

MemoKids 1

Για μαθητές Γ’+Δ’ Δημοτικού

MemoKids 2

Για μαθητές Ε’+Στ’ Δημοτικού

Τμήμα Πιστοποίησης-1 ECDL

Για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Τμήμα Πιστοποίησης-2 ECDL

Για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Τμήμα Πιστοποίησης-3 ECDL

Για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Προχωρημένο-Advanced ECDL

Για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

 

  • Δημιουργία τμημάτων ΟΛΟ το έτος – 1,5 ώρες εκπαίδευσης / εβδομάδα
  • Σωστή και ασφαλής χρήση του Internet