Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Pre-Junior

Στα σχολεία μας τα τμήματα Pre-Juniors απευθύνονται σε μαθητές Προνηπίου και Νηπιαγωγείου. Στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματα τους στην εκμάθηση των αγγλικών. Στα νηπιακά τμήματα Pre-Juniors που μπορούν τα παιδιά να παρακολουθήσουν στα σχολεία μας, δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και γίνεται μία εισαγωγή στη γραφή μέσω διασκεδαστικών personal+finance+resp+money+family+resp+education+early+learningδραστηριοτήτων όπως παιχνίδια, μουσική, ζωγραφική, κινούμενα σχέδια. Σκοπός μας είναι να αγαπήσουν τα παιδιά την ξένη γλώσσα και να κάνουν ένα εποικοδομητικό ξεκίνημα. Πρόκειται για μία πολύ αρχική προσέγγιση, κατά την οποία τα παιδιά γνωρίζουν τους ήχους και τα ακούσματα της ξένης γλώσσας, χωρίς καμία πίεση και κυρίως σε επίπεδο παιχνιδιού. Με ειδικευμένο καθηγητή και τη χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων, με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακών προγραμμάτων, οι μαθητές απορροφούν την γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.  Με flashcards (εικονογραφημένες κάρτες), τραγούδια, CD, CD-ROMS, DVD, διαδραστικό πίνακα, κατασκευές, χειροτεχνίες, ιστορίες,  οι μαθητές μπαίνουν στο νόημα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης  και με ευχάριστο και γρήγορο τρόπο αφομοιώνουν  την αλφάβητα, τους αριθμούς, τις πρώτες τους λέξεις.
Το χειμώνα, τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα, ενώ κρίνεται σκόπιμο το παιδί να μην μελετά στο σπίτι. Η χρησιμότητα των τμημάτων αυτών είναι αναμφισβήτητη. Στα σχολεία μας τα τμήματα Pre- Juniors λειτουργούν κατά τη χειμερινή (1 ώρα την εβδομάδα) αλλά και την καλοκαιρινή περίοδο (εντατικά για 8 εβδομάδες).

Starter

Το τμήμα Starter δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό από το νηπιακό τμήμα στο ξεκίνημα της Α’ Μικρής (Α Junior). Είναι ιδανικό για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού που σκοπεύουν ναbook_owners_have_smarter_kids ξεκινήσουν στην Α Junior! (Α’ μικρή) από την επόμενη σχολική περίοδο. Συνήθως αυτά τα παιδιά έχουν ήδη παρακολουθήσει μία χρονιά την τάξη Pre-Junior, δεν είναι σε θέση ηλικιακά να παρακολουθήσουν την A Junior! αλλά δεν θέλουν να ξανακάνουν την ύλη της Pre-Junior!, ενώ οι γονείς τους έχουν συνειδητοποιήσει το όφελος του να ξεκινάει το παιδί από μικρή ηλικία την εκμάθηση των αγγλικών.
Στο τμήμα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και στην εκμάθηση βασικού λεξιλογίου, ενώ χρειάζεται και περιορισμένη μελέτη στο σπίτι.
Στα σχολεία μας τα τμήματα Starter λειτουργούν κατά τη χειμερινή (1.5 ώρες την εβδομάδα) αλλά και την καλοκαιρινή περίοδο (εντατικά για 8 εβδομάδες).

Α Junior

Η τάξη Α Junior απευθύνεται σε μαθητές Β’-Γ’ Δημοτικού, οι οποίοι ξεκινούν τη μελέτη της δομής της Αγγλικής Γλώσσας. Πάντα με τη χρήση των πιο σύγχρονων βιβλίων τα οποία συνοδεύονται με software για το διαδραστικό πίνακα, οι μαθητές παρακολουθούν 2 φορές (από 1.5 ώρα) kids_educationτην εβδομάδα μάθημα, ενώ απαραίτητα αφιερώνουν και μία έξτρα ώρα στο Computer Room χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Belt Study System, όπου κάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, κατανόησης κειμένου, λεξιλογίου και γραμματικής, για τις οποίες βαθμολογούνται.
Σχετικά με τη γραμματική, στο επίπεδο αυτό, αν και αρχικό, καλύπτονται βασικά γραμματικά φαινόμενα όπως πληθυντικός αριθμός, προθέσεις, αντωνυμίες, επίθετα, Ενεστώτας Απλός, Ενεστώτας Διαρκείας, προστακτική και γενικότερα οι μαθητές αποκτούν βάσεις για να κάνουν τα πρώτα βήματα σε γραπτό και προφορικό λόγο.  Στο στάδιο αυτό το λεξιλόγιο που καλύπτεται αποτελείται περίπου από 250-300 λέξεις.

B Junior

Στο επίπεδο Β Junior φοιτούν συνήθως μαθητές Γ’-Δ’ Δημοτικού, οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα δυο φορές την εβδομάδα από 1.5 ώρα, ενώ απαραίτητα αφιερώνουν και μία έξτρα ώρα στο Computer Room χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Belt Study System, όπου κάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, κατανόησης κειμένου, λεξιλογίου και Education-in-Dubaiγραμματικής, για τις οποίες βαθμολογούνται.
Τα βιβλία για την τάξη Β Junior είναι πάντα συνέχεια  της εικονογραφημένης σειράς της Α Junior, με τους ίδιους ήρωες που εμπλέκονται σε νέες περιπέτειες, αυτή τη φορά με λίγο πιο περίπλοκους διαλόγους, ενώ η χρήση του διαδραστικού αποτελεί και εδώ βασικό συστατικό της διδακτικής διαδικασίας. Η βασική δομή του βιβλίου διατηρείται, ώστε να μην μπερδεύει τους μαθητές, ενώ εισάγονται νέα γραμματικά φαινόμενα όπως ο Μέλλοντας και ο Αόριστος αφού παράλληλα γίνεται επανάληψη όλης της γραμματικής που είχε διδαχθεί στο προηγούμενο επίπεδο, προσθέτοντας νέες πληροφορίες. Το λεξιλόγιο που καλύπτεται, αποτελείται περίπου από 450-500 λέξεις.  Οι μαθητές ολοκληρώνοντας την ύλη της τάξης έχουν κάνει την πρώτη συστηματική προσπάθεια δομημένου γραπτού και προφορικού λόγου και έχουν αποκτήσει γερές βάσεις προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

A&B Junior

Η τάξη αυτή είναι ένας συνδυασμός της ύλης των δυο Juniors Α&Β. Προσφέρεται, δηλαδή, η δυνατότητα στους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους (B-Δ’ Δημοτικού) να βγάλουν τις δυο τάξεις Junior A και Junior B σε μια σχολική σεζόν. Αυτό πάντα απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις και education2013αποφασίζεται από κοινού (υπεύθυνη σπουδών και γονέας) στη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με τις δυνατότητες του παιδιού. Το πρόγραμμα του τμήματος αυτού είναι ίδιο με εκείνο της A Junior, δηλαδή 2 φορές (από 1.5 ώρα) την εβδομάδα μάθημα, και μία έξτρα ώρα εβδομαδιαίως στο Computer Room, με τη διαφορά ότι δεν ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου, αλλά στα τέλη Ιουνίου με μέσα Ιουλίου. Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών τάξεων, τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει δύο σειρές βιβλίων (εκείνη της Α Junior αλλά και της B Junior), καθώς και τα αντίστοιχα βιβλία γραμματικής. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και των οπτικοακουστικών μέσων επιτρέπουν στη διαδικασία να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική, παρόλο που ο όγκος της ύλης είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο λόγος που επιλέγουμε να παρατείνουμε χρονικά τη συγκεκριμένη τάξη, είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται αρκετό καιρό (περίπου το πρώτο τρίμηνο) στο ξεκίνημά τους έως ότου να προσαρμοστούν και να εμπεδώσουν τα ακούσματα της νέας γλώσσας, ενώ όταν αυτό κατακτηθεί, μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών. Σημασία για εμάς δεν έχει να εντάξουμε τα παιδιά σας σε ένα τμήμα που δεν έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν, προκειμένου να τελειώσουν γρηγορότερα, αλλά να κερδίσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη τους στα πρώτα τους βήματα: έτσι εξασφαλίζουμε ότι θα μιλήσουν, μελλοντικά, άπταιστα τα αγγλικά.
Το τμήμα αυτό προτείνεται σε παιδιά που έχουν κάνει Pre-Junior και/ή Starter ή σε παιδιά που είναι ήδη στη Γ΄ Δημοτικού.