Τηλέφωνο: 2821088682-63939

COURS I

Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά κάνουν μία πρώτη επαφή με τη γλώσσα, μαθαίνοντας με ευχάριστους τρόπους, όπως παιχνίδια, τραγουδάκια, βίντεο που αφορούν στη Γαλλική κουλτούρα και συμβαδίζουν με την ηλικία των παιδιών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς σύγχρονες, προκειμένου να διαθέτουν software για το διαδραστικό πίνακα.

COURS A1 Junior

Τα παιδιά αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη γλώσσα, μαθαίνοντας το βασικό λεξιλόγιο και γραμματική. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούνται είναι εντελώς σύγχρονες, προκειμένου να διαθέτουν software για το διαδραστικό πίνακα.
Χτίζονται οι βάσεις για μία σωστά δομημένη γλώσσα, ενώ στο τέλος αυτής της χρονιάς ο μαθητής θα μπορεί να πάρει μέρος και στις πρώτες του εξετάσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι μαθητής δημοτικού (για να μπορέσει να συμμετέχει στις εξετάσεις τους Institut Francais A1 Junior).

COURS A1

Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπορούν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν οικείες και καθημερινές εκφράσεις καθώς και απλές διατυπώσεις που σκοπεύουν να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες.
Μπορούν να συστήνονται ή να συστήνουν κάποιον και να θέτουν ερωτήσεις σε κάποιον,  – για παράδειγμα, πού μένει, για τις οικογενειακές του σχέσεις, τις προτιμήσεις του κλπ – και μπορούν να απαντούν σε παρόμοιο τύπο ερωτήσεων.
Μπορούν να επικοινωνούν με απλό τρόπο εάν ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά. Ολοκληρώνουν τη γνώση σε χρόνους όπως ο Présent, ο Futur και ο Passé Composé καθώς και άλλα γραμματικά φαινόμενα: αντωνυμίες, κτητικά κτλ.
Στο τέλος της χρονιάς μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Institut Francais για το επίπεδο A1, για τις οποίες προετοιμάζονται έτσι κι αλλιώς στη διάρκεια της χρονιάς.

COURS A2

Στο επίπεδο αυτό, ο μαθητής μπορεί να καταλαβαίνει απομονωμένες φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά όσον αφορά σημαντικούς τομείς (για παράδειγμα, προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, ψώνια, οικείο περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί ανταλλάσσοντας απλές και άμεσες πληροφορίες για απλά και συνηθισμένα θέματα. Μπορεί να περιγράψει με απλούς τρόπους ότι αφορά στον εαυτό και το άμεσο περιβάλλον και να ανταποκριθεί σε θέματα που αντιστοιχούν σε άμεσες ανάγκες. Γράφει τις πρώτες πιο εκτεταμένες εκθέσεις και μιλά σχηματίζοντας πιο σύνθετες προτάσεις, περιγράφοντας φωτογραφίες και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία σύντομη συζήτηση που αφορά σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

COURS B1

Πρόκειται για το αντίστοιχο Pre-Lower επίπεδο των αγγλικών. Τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τα σημαντικά σημεία σε βασικό και ξεκάθαρο λεξιλόγιο που αφορά σε οικεία θέματα, όπως την εργασία, το σχολείο, τα χόμπι κλπ. Μπορούν να ανταπεξέλθουν στις περισσότερες καταστάσεις που συναντά κανείς ταξιδεύοντας σε μία περιοχή όπου μιλούν Γαλλικά. Μπορούν να παράγουν απλό λόγο με συνοχή πάνω σε οικεία θέματα του ενδιαφέροντός τους. Μπορούν να διηγηθούν ένα γεγονός, μία εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψουν μία ελπίδα ή ένα στόχο και να εκθέσουν αιτίες, αποτελέσματα ή εξηγήσεις για ένα θέμα.

COURS B2

Είναι το επίπεδο καλής γνώσης, το αντίστοιχο του Lower των αγγλικών. Τα παιδιά είναι πια σε θέση να καταλάβουν το σημαντικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων σε ένα σύνθετο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών κειμένων. Μπορούν να συμμετέχουν με ευκολία και αυθορμητισμό σε μία συζήτηση με ένα Γάλλο συνομιλητή. Μπορούν να εκφράζονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο πάνω σε μεγάλη γκάμα θεμάτων, να τοποθετηθούν σε ένα θέμα της επικαιρότητας και να εκθέσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα με σαφή επιχειρηματολογία.

COURS C1

Στο τέλος αυτού του επιπέδου, ο σπουδαστής έχει πια πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Μπορεί άνετα να καταλάβει την τηλεόραση, τα περιοδικά και τις εφημερίδες, αλλά και οποιοδήποτε μεγάλο και απαιτητικό κείμενο, καθώς και να εντοπίζει έννοιες που εξυπακούονται. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με αποτελεσματικό και εύκαμπτο τρόπο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται πάνω σε πολύπλοκα θέματα με σαφή και καλά δομημένο τρόπο, με οργάνωση και συνοχή.

COURS C2

Είναι το αντίστοιχο επίπεδο της άριστης γνώσης τους αντίστοιχου Proficiency των αγγλικών. Σε αυτό το επίπεδο έχουν πλέον επαρκείς γνώσεις, που σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να καταλαβαίνουν ότι ακούν ή διαβάζουν. Μπορούν να αποδώσουν επιχειρήματα διαφόρων γραπτών ή ακουστικών πηγών συνοψίζοντάς τα με συνοχή. Μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα, με πολλή ευχέρεια και με συγκεκριμένο τρόπο και μπορούν να διασαφηνίσουν έννοιες που συναντούν σε περίπλοκα θέματα.