Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Κlasse 1

Σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται μαθητές από της Δ’ ή Ε’ τάξης Δημοτικού. Η ύλη περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή και το βιβλίο γραμματικής και οι μαθητές μας παρακολουθούν μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα από 1.5 ώρα. Συνήθως, τα παιδιά βρίσκονται ήδη σε ένα μέτριο επίπεδο στα αγγλικά, οπότε δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αλφάβητο και προσαρμογή. Παρόλα αυτά, ξεκινάμε από τη βασική γνώση, και στο τέλος της χρονιάς είναι σε θέση να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν στοιχειωδώς.

Κlasse 2

Οι μαθητές που παρακολουθούν τη δεύτερη χρονιά εκμάθησης γερμανικών κάνουν και πάλι μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα από 1.5 ώρα. Σε αυτό το επίπεδο μπορούν συχνά να ενταχθούν και κάποια παιδιά που έχοντας παρακολουθήσει τα γερμανικά του σχολείου για 2 τουλάχιστον χρονιές, θέλουν να ξεκινήσουν μία πιο στοχευμένη εκμάθηση της γλώσσας. Ολοκληρώνοντας τη 2η τάξη, οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να  παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να θέσουν ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και να απαντήσουν ανάλογα. Μπορούν να διατυπώνουν παρακλήσεις και να απαντούν στο συνομιλητή τους. Συνήθως, τα παιδιά έχουν ήδη συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους, οπότε και μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το πτυχίο Α1, το οποίο πιστοποιεί τις  γνώσεις της γερμανικής γλώσσας όσον αφορά την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Klasse 3

Η τάξη αυτή απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων 2 φορές την εβδομάδα από 1.5 ώρα και θεωρείται σημαντική όσον αφορά στη Γραμματική, καθώς ολοκληρώνεται η διδακτική των χρόνων ώστε να προχωρήσουμε  σε πιο περίπλοκα γραμματικά φαινόμενα, τα οποία έχουν ως βάση τους χρόνους (Passiv, Konjunktiv 1+2, Gerundium). Παράλληλα, δίνεται βάση τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι μαθητές μας στο τέλος της χρονιάς μπορούν να γράψουν μία επιστολή με πιο πλούσιο λεξιλόγιο και εκφράσεις αλλά και στον προφορικό λόγο να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ολοκληρώνοντας αυτήν την τάξη, οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επιπέδου Α2, εφόσον είναι από 10 ετών και πάνω.

Klasse Β1

Η τάξη αυτή είναι η τελευταία για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα γερμανικά, και ολοκληρώνεται σε διάστημα 11 μηνών. Στο τέλος της χρονιάς, οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση Β1, με την οποία αποδεικνύεται ότι οι πτυχιούχοι έχουν στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκριθούν λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η ύλη της συγκεκριμένης τάξης περιλαμβάνει ενίσχυση και εμπλουτισμό των γνώσεων στη γραμματική, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο επίπεδο με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα αλλά οι μαθητές θα πρέπει πολύ συνειδητά να μελετήσουν για την εμβάθυνση στα γραμματικά φαινόμενα και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Επιπλέον, δίνεται έμφαση και στο γραπτό λόγο, καθώς οι μαθητές καλούνται να συντάξουν πολλές διαφορετικού είδους εκθέσεις.

Klasse Β2

Οι μαθητές που αποφασίζουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το επίπεδο, μπορούν να δώσουν το πτυχίο επιπέδου Β2 που αντιστοιχεί σε Καλή Γνώση της Γερμανικής γλώσσας από τον Α.Σ.Ε.Π., δηλαδή είναι το αντίστοιχο του Lower των Αγγλικών. Προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο γι’ αυτό και η ολοκλήρωση της τάξης γίνεται σε 11 μήνες. Οι μαθητές εμπλουτίζουν ολοένα και περισσότερο τις γνώσεις τους όσον αφορά στο λεξιλόγιο και τα προφορικά αλλά και έρχονται σε επαφή με καινούρια γραμματικά φαινόμενα. Για την ολοκλήρωση του επιπέδου απαιτούνται 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Κlasse C1

Στο επίπεδο C1 προχωρούν οι μαθητές που θα σκοπεύουν να εξεταστούν στα γερμανικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες εξετάσεις ή θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Έχοντας στην κατοχή τους το πτυχίο  Goethe-Zertifikat C1, απαλλάσσονται από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, αλλά και προκαταρκτικούς κύκλους σπουδών (Studienkollegs). Οι γνώση της γλώσσας φτάνει, πια, σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, αντίστοιχο του πέμπτου επιπέδου (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται είναι 4, ενώ χρονικά καλύπτονται και πάλι 11 μήνες. Η διδασκαλία εστιάζει στην ανάλυση γραπτών κειμένων (Leseverstehen), προφορική εξάσκηση (Ausdrucksfähigkeit) αλλά και ακουστική εξάσκηση (Hörverstehen).

Klasse C2

Το δίπλωμα C2 που αποκτούν οι σπουδαστές με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης τάξης, αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και τους απαλλάσσει από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις στα γερμανικά πανεπιστήμια. Σε αυτό το επίπεδο οι γνώσεις χαρακτηρίζονται υψηλού επιπέδου και απαιτούν μεγάλη ατομική προσπάθεια από το σπουδαστή. Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 4-5 διδακτικές ώρες σε διάρκεια 11 μηνών. Γίνεται προετοιμασία για την προφορική εξέταση κατά την οποία οι σπουδαστές κάνουν ανάγνωση ενός κειμένου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και στα σημεία στίξης, αναπτύσσοντας στη συνέχεια σε μονόλογο 10 λεπτών ένα από τα θέματα που τους δίνονται και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Επιπλέον, οι σπουδαστές προετοιμάζονται για τη γραπτή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση και ανάλυση 1 λογοτεχνικού κειμένου, τη χρήση συνώνυμων λέξεων σε κείμενα κυρίως επιστημονικού περιεχομένου αλλά και τη μετατροπή προτάσεων σε άλλες με την ίδια σημασία.