Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Πολύ συχνά, χρειάζεται για επαγγελματικούς λόγους, σπουδές, τουρισμό κλπ. να αποκτηθούν πολύ ειδικές γνώσεις στην ξένη γλώσσα.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Language Lab, παρέχεται η δυνατότητα να μάθετε Αγγλικά στον τομέα του ενδιαφέροντος σας όσο πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του σπουδαστή, δουλεύουμε στις αντίστοιχες δομές της γλώσσας: reading (κατανόηση του γραπτού λόγου), listening (ακουστική κατανόηση), writing (εξάσκηση του γραπτού λόγου), speaking (εξάσκηση του προφορικού λόγου), με στόχο την ολοκληρωμένη γνώση των Αγγλικών σε σχέση με τον τομέα που εστιάζεται το ενδιαφέρον του.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί να επιλεχθεί η συχνότητα και ο ρυθμός των μαθημάτων, αλλά και οι ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ορολογίας που επιθυμεί.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα μέσω on-line προγραμμάτων και την αντίστοιχη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο σπουδαστής να καλύψει το πρόγραμμα που επιθυμεί από το σπίτι του ή το γραφείο του.

Επιπλέον, τα μαθήματα μπορούν να παραδίδονται εξ αποστάσεως σε περίπτωση που ο σπουδαστής αδυνατεί για κάποιο λόγο να έρθει στο χώρο μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα διαθέσιμα προγράμματα: Business English, Banking English, Accounting English, Hotel English, Travel English, Office English, Engineering English, Doctor’s English, Nurses English, English of Law Terms κτλ.