Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Language Lab αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία τους μαθητές που παρουσιάζουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
Οι ειδικές γνώσεις της κ. Βαλυράκη πάνω στις μαθησιακές ικανότητες και την ψυχολογία παιδιών και εφήβων, δίνουν τη δυνατότητα να διαγνωσθεί η φύση της δυσκολίας μέσω ειδικού τεστ Μαθησιακού Προφίλ (Ariston Tests), ώστε να διαπιστωθεί πως πρέπει να προσφερθεί η γνώση στο συγκεκριμένο colorful-brainμαθητή.
Ο μαθητής μπορεί να ενταχθεί σε ειδικό τμήμα ανάλογου επιπέδου, όπου αντιμετωπίζεται εντελώς ατομικά σε σχέση με την ειδική του δυσκολία.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται όλες οι νέες μέθοδοι που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ένα παιδί με δυσκολίες: μάθημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή tablet, διαδραστικός πίνακας, ενώ είναι διαθέσιμες ακόμη και πολύ εξειδικευμένες μέθοδοι, όπως η μέθοδος TOMATIS (www.tomatis.com), η οποία ενδείκνυται για παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να τελειώσουν στο μισό χρόνο απ’ ότι με τις συμβατικές μεθόδους.