Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Class A (Beginner)

Οι μαθητές έχουν πια θέσει τις βάσεις για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχοντας τελειώσει τα δύο νηπιακά επίπεδα. Από αυτήν την τάξη ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε νέα σειρά βιβλίων, η οποία συνήθως μας οδηγεί μέχρι και το Lower. Τα παιδιά έρχονται στο χώρο μας 4 ώρες την school+kidεβδομάδα. Το μάθημα στο σύνολό του γίνεται με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα είτε πρόκειται για τη διδασκαλία του κυρίως βιβλίου, είτε για τη γραμματική. Το σύνολο των ασκήσεων γίνεται μέσα στην τάξη, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά έχουν κατανοήσει την ύλη, ότι δεν θα εμπλέξουν τους γονείς στο σπίτι και ότι δεν θα αφιερώσουν υπερβολικό χρόνο για μελέτη. Αποτελεί βασική αρχή μας σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, το σύνολο της δουλειάς να καλύπτεται μέσα στην τάξη και όχι στο σπίτι. Απαραίτητη είναι η ώρα που θα αφιερωθεί στο μάθημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο βρίσκεται πάντα σε αντιστοιχία με αυτό που τα παιδιά έχουν διδαχθεί μέσα στην τάξη. Τουλάχιστον 2 φορές το μήνα ανατίθενται στα παιδιά μικρά projects ανάλογα του επιπέδου τους, προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους. Οι μαθητές χρειάζεται να διαβάσουν για τεστ επίσης 2 φορές το μήνα κατά μέσο όρο, αλλά πάντα φροντίζουμε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος (Σαββατοκύριακο). Η ύλη που καλύπτεται έχει παρουσιαστεί ως ένα σημείο στις προηγούμενες τάξεις όσον αφορά στη γραμματική, οπότε γίνεται εμπέδωση των προηγούμενων γραμματικών φαινομένων και προχωράμε σε νέα γνώση. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται με περίπου 1000 νέες λέξεις.

Class B (Elementary)

Οι μαθητές χρειάζεται να έρχονται στο χώρο μας 5 ώρες την εβδομάδα. Σε όλα τα επίπεδα φροντίζουμε να συνδυάζουμε τις ώρες διδασκαλίας, ώστε αυτές να καλύπτονται σε δύο φορές group_of_kids_in_rainbow_shirtsτην εβδομάδα. Συνεχίζουμε με το επόμενο επίπεδο του βιβλίου που ξεκινήσαμε στην τάξη Α!, πάντα με τη χρήση διαδραστικού πίνακα στο σύνολο του μαθήματος και την ώρα που αφιερώνουμε στην εξάσκηση της γλώσσας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρόλο που οι απαιτήσεις αυτού του επιπέδου είναι μεγαλύτερες, συνεχίζουμε να κάνουμε το σύνολο των ασκήσεων μέσα στην τάξη, αφήνοντας για το σπίτι τη μελέτη του λεξιλογίου και τη σύνταξη μικρών κειμένων (έκθεση). Οι μαθητές χρειάζεται να διαβάσουν για τεστ επίσης 2-3 φορές το μήνα κατά μέσο όρο, αλλά πάντα φροντίζουμε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος (Σαββατοκύριακο). Η ύλη που καλύπτεται έχει παρουσιαστεί ως ένα σημείο στις προηγούμενες τάξεις όσον αφορά στη γραμματική, οπότε γίνεται εμπέδωση των προηγούμενων γραμματικών φαινομένων και προχωράμε σε νέα γνώση. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται με περίπου 1050 νέες λέξεις.

Class C (Pre-Intermediate)

Σε αυτό το επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάσκηση γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής έχει ήδη διδαχθεί και τα παιδιά healthy-active-kidsγνωρίζουν πια ένα σεβαστό όγκο λεξιλογίου. Γίνεται προσπάθεια να περάσουμε στα παιδιά την αναγκαιότητα της χρήσης της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και αυτός ο στόχος μας ενισχύεται με διάφορα projects (εργασίες) που προετοιμάζουν οι μαθητές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο αλλά και με την προβολή μικρών ταινιών με αγγλικούς υπότιτλους. Επιπλέον, διδάσκουμε πολύ αναλυτικά τη δομή της έκθεσης διαφόρων τύπων και αρχίζουμε ήδη από αυτό το επίπεδο να προετοιμάζουμε έμμεσα τα παιδιά για τις εξετάσεις τους Lower. Η τάξη αυτή εμπλουτίζει το λεξιλόγιο κατά 2000 λέξεις περίπου και φυσικά δουλεύουμε μέσα στην τάξη όλο τον όγκο της νέας ύλης. Η μελέτη στο σπίτι βοηθάει στην εμπέδωση λεξιλογίου και γραμματικής και γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα από τα προγραμματισμένα τεστ. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Class D (Intermediate)

Η τάξη αυτή είναι η τελευταία του πρώτου επιπέδου. Ο κύριος στόχος σε αυτά τα επίπεδα είναι η ολοκλήρωση της εκμάθησης αλλά και η εμπέδωση των βασικών δομών της Αγγλικής CE_0γλώσσας. Ολοκληρώνοντας την τάξη αυτή, οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά στην καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα μαθημάτων ολοκληρώνεται με προσέλευση στο χώρο μας 2 φορές την εβδομάδα (5-6 ώρες) και συμπεριλαμβάνει γραμματική, εξάσκηση προφορικού λόγου, διδασκαλία έκθεσης αλλά και μάθημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ανάλογο με το επίπεδο που βρίσκονται οι μαθητές. Τα παιδιά έχουν πλέον εμπεδώσει πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με τη χρήση της γλώσσας την οποία εμπλουτίζουν και με περίπου 2000 νέες λέξεις. Η μελέτη στο σπίτι βοηθάει στην εμπέδωση λεξιλογίου και γραμματικής και γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα από τα προγραμματισμένα τεστ. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Επιπλέον, οι μαθητές ενισχύονται να διαβάσουν καθημερινά κείμενα μέσα από το Internet, ή να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία πάντα στο επίπεδο των γνώσεων που ήδη έχουν.