Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Σκοπεύετε να ξεκινήσετε το παιδί σας Aγγλικά από την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά ανησυχείτε μήπως το πιέσετε με υπερβολικό φόρτο γνώσεων, ωρών, μελέτης; Θα προτιμούσατε το ξεκίνημά του να γίνει ομαλά και αβίαστα;

11Το τμήμα Starter δημιουργήθηκε για να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό από το νηπιακό τμήμα στο ξεκίνημα της Α’ Μικρής.

Είναι ιδανικό για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού που σκοπεύουν να ξεκινήσουν στην Αa! (Α’ μικρή) από την επόμενη σχολική περίοδο.
Συνήθως αυτά τα παιδιά έχουν ήδη παρακολουθήσει μία χρονιά την τάξη Pre-Junior, δεν είναι σε θέση ηλικιακά να παρακολουθήσουν την Aa! αλλά δεν θέλουν να ξανακάνουν την ύλη της Pre-Junior!, ενώ οι γονείς τους έχουν συνειδητοποιήσει το όφελος του να ξεκινάει το παιδί από μικρή ηλικία την εκμάθηση των Aγγλικών.

Στο τμήμα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και στην εκμάθηση βασικού λεξιλογίου, ενώ χρειάζεται και περιορισμένη μελέτη στο σπίτι.

Στα σχολεία μας τα τμήματα Starter λειτουργούν κατά τη χειμερινή (1.5 ώρες την εβδομάδα) αλλά και την καλοκαιρινή περίοδο (εντατικά για 8 εβδομάδες).