Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Class Ε (Upper-Intermediate)

Στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά μπαίνουν στην τελική ευθεία προετοιμασίας για το πτυχίο του Lower. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους στη γραμματική και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους. Όσον αφορά στα βιβλία, η επιλογή μας συνεχίζει να στηρίζεται στο πόσο ενδιαφέρουσα High-school-students-look-at-globe-and-learn-in-classroom-educationείναι η θεματολογία τους, αλλά και στο πόσο σύγχρονα είναι, ώστε να συνοδεύονται από software για το διαδραστικό πίνακα, ο οποίος μας βοηθάει να κάνουμε το μάθημα πιο ευχάριστο και αποδοτικό ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα. Οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο μας 2 φορές την εβδομάδα (5-6 ώρες), εκ των οποίων αφιερώνουν μία ώρα στο μάθημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουν τις γνώσεις τους κάνοντας συγκεκριμένες ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, κατανόησης κειμένου, λεξιλογίου και γραμματικής, για τις οποίες βαθμολογούνται. Η διδασκαλία της γραμματικής σκοπεύει πια μόνο στην επανάληψη και την κάλυψη των σημείων που δεν έχει εμπεδώσει κάποιος στα προηγούμενα χρόνια. Χρησιμοποιείται, επίσης βιβλίο με Past Papers σχετικά με το πτυχίο το οποίο θα δώσουν τα παιδιά στο τέλος της χρονιάς. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε όλες τις δομές της Αγγλικής γλώσσας:  reading, listening, writing, speaking.   Η ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening skills), η  εξάσκηση του προφορικού λόγου (speaking skills), η κατανόηση του γραπτού λόγου (reading skills), η εξάσκηση του γραπτού λόγου (writing skills) ενισχύουν τις  βάσεις για την απόκτηση του πτυχίου.

Class Lower

Η τάξη του Lower είναι η τελευταία για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο ανώτατο  επίπεδο. Η τάξη αυτή διαρκεί 11 μήνες, καθώς ξεκινάει από το καλοκαίρι (2 μήνες) οπότε και iStock_000006234405Small1teenagers-300x229ολοκληρώνεται, σχεδόν, η διδασκαλία του Coursebook και της γραμματικής του αντίστοιχου επιπέδου, ενώ από το Σεπτέμβρη έως το Μάη εστιάζουμε σε Past Papers αντίστοιχα με το Lower που θα εξεταστεί ο μαθητής. Η επιλογή του Lower (αν αυτό θα είναι Michigan, Cambridge, City & Guilds, PTE κτλ) γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το μαθητή και τους γονείς και φυσικά λαμβάνεται πάντα υπ’ όψη ποιο από όλα αυτά τα προσφερόμενα πτυχία συγκεντρώνει τα περισσότερα θετικά για το συγκεκριμένο μαθητή, με στόχο την επιτυχία του. Η κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου, η εξάσκηση προφορικού λόγου, η διδασκαλία γραπτού λόγου, η εξάσκηση στη γραπτή και ακουστική εξέταση των πτυχίων καθώς επίσης και η προετοιμασία στην αίθουσα των υπολογιστή πάνω σε θέματα εξετάσεων συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα  των σπουδών. Περίπου πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε μία σαφή εικόνα της πορείας του μαθητή, με βάση τα ποσοστά του από τα Past Papers, οπότε ο μαθητής γνωρίζει ακριβώς πόσο και που πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά του προκειμένου να επιτύχει το στόχο του.