Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προφορική επικοινωνία παρόλο που κάποια στιγμή είχε παρακολουθήσει μαθήματα στην ξένη γλώσσα. Συνήθως, για το λόγο ότι η γλώσσα είχε παραμείνει αδρανής για πολύ καιρό, υπάρχει η αίσθηση ότι το άτομο δεν έχει ευχέρεια στο λόγο ή ότι λείπει το επαρκές λεξιλόγιο που να δίνει τη δυνατότητα να μιλά κανείς με άνεση στο χώρο εργασίας του ή στις καθημερινές του συνδιαλέξεις.EncouragingInnovation_Post_1.0
Προκειμένου να βελτιώσουμε την ικανότητα της προφορικής επικοινωνίας, χρησιμοποιούμε τις συζητήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τις ακουστικές ασκήσεις σε προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στο διαθέσιμο χρόνο των υποψήφιων σπουδαστών.
Χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά προγράμματα, προβολές βίντεο, αλλά και ανάγνωση βιβλίων και άρθρων, βελτιώνουμε πολύ γρήγορα τις επικοινωνιακές δεξιότητες του σπουδαστή, πάντα με βάση τη θεματολογία που είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του.
Σε περίπτωση, μάλιστα, που η επικοινωνιακή δυσκολία οφείλεται σε κάποια γενικότερη δυσκολία του ατόμου σε σχέση με τον προφορικό λόγο, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ΤΟΜΑΤΙΣ (www.tomatis.com) προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του και να φτάσει στο στόχο του στο μισό χρόνο απ’ ότι με τις συμβατικές μεθόδους.

Τα Προγράμματα Συνομιλίας διεξάγονται από έμπειρους καθηγητές (native speakers) που η εν λόγω γλώσσα είναι η μητρική τους.