Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Class Advanced

Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχίο επιπέδου C1 (Αdvanced) που αντιστοιχεί σε Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας education-500_06σύμφωνα με τον Α.Σ.Ε.Π. Η ύλη περιλαμβάνει τη διδασκαλία Coursebook αλλά και Practice Test τα οποία αποτελούν τα μέσα για τη διδασκαλία της γραμματικής, της μελέτη κειμένων, των προφορικών, του ακουστικού και της έκθεσης. Και σε αυτό το επίπεδο είναι απαραίτητη η χρήση του διαδραστικού πίνακα για τη διεξαγωγή του μαθήματος και του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ενίσχυση του ακουστικού, της κατανόησης κειμένων και του γραπτού λόγου. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Advanced, ή να συνεχίσουν μερικούς μήνες ακόμη προκειμένου να συμμετάσχουν κατευθείαν στις εξετάσεις για το Proficiency.

Class Proficiency

Το Κέντρο μας καινοτομεί εδώ και 20 χρόνια στη διδασκαλία του Proficiency, οδηγώντας τους μαθητές με επιτυχία στην απόκτηση αυτού του πτυχίου ανωτάτου επιπέδου, μέσα σε 15 συνεχόμενους μήνες, κάνοντας μάθημα 1 φορά την εβδομάδα! Η προσέγγισή μας είναι αρκετά ατομική,bookpile αφού κάθε μαθητής χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο σε διαφορετικό επίπεδο (reading, listening, writing, speaking), ενώ είναι βασικό να τονίσουμε ότι ακολουθώντας το πρόγραμμα του Κέντρου μας, στην Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές μπορούν με άνεση να δώσουν τις εξετάσεις του Proficiency. Στο επίπεδο αυτό δουλεύουμε κατ’ αρχήν το Coursebook και όταν αυτό ολοκληρωθεί, εστιάζουμε στα Practice Tests, την ενίσχυση του λεξιλογίου και τον εμπλουτισμό της έκθεσης ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στο επίπεδο Proficiency. Οι μαθητές είναι συνεχώς ενήμεροι για τα ποσοστά που επιτυγχάνουν σε κάθε Practice Test και ακριβώς αυτά στο σύνολό τους είναι το κριτήριο που θα μας επιτρέψει να αποφασίσουμε από κοινού με το σπουδαστή για το πότε θα λάβει μέρος στις εξετάσεις. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται πολύ από την προσωπική προσπάθεια του κάθε παιδιού (ή ενήλικα) άρα μπορεί να το επισπεύσει όσο επιθυμεί. Επίσης, το Κέντρο μας είναι επανδρωμένο με καθηγητές που συμμετέχουν ως εξεταστές στα διάφορα πτυχία, συνεπώς οι σπουδαστές έχουν μία πιο σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στη διάρκεια της εξέτασης. Πάντα κοντά στον έφηβο, πια, μαθητή, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, διδασκαλία με Interactive Multimedia Προγράμματα, η μάθηση είναι ευχάριστη και υψηλής ποιότητας ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.